Loopbaancoaching en persoonlijke groei voor professionals en bedrijven in hightech

Zelfbewustzijn:
de sleutel tot groei
in high-tech

Betere prestaties door optimale samenwerking en authenticiteit

Medewerkers in uw organisatie werken beter samen en presteren ook beter als ze het gevoel hebben erbij te horen en zich gewaardeerd voelen. Zelfkennis, transparantie en respect voor elkaar dragen daar in hoge mate aan bij. Wanneer tevens normen en waarden worden gedeeld blijven ze voor langere tijd loyaal aan elkaar en aan uw organisatie. Voor iedere individuele medewerker is het van belang authentiek te kunnen zijn in een passende rol binnen uw organisatiecultuur. Dit bevordert diversiteit en inclusie. Bovendien vermindert dit de kans op burn-out. Het begint met uw medewerkers in hun kracht te zetten. Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met nieuwe perspectieven die verdere groei mogelijk maken op het niveau van medewerker, team en organisatie.

Bluetivity richt zich op het vibrerende ecosysteem van de High Tech Campus in Eindhoven

Persoonlijke groei van professionals, leiders en aankomende leiders

  • Speel in op hun concrete behoeften voor verdere ontwikkeling
  • Geef aandacht aan de wens tot gedragsverandering om hun effectiviteit te vergroten
  • Verken hun ambities en toekomstdromen
  • Stimuleer hen in het maken van de volgende stappen in hun loopbaan

Zelfbewustzijn voor professionals, leiders en aankomende leiders

  • Bied hen de gelegenheid zichzelf beter te leren kennen
  • Maak hen bewust van de invloed van hun werkomgeving en de bedrijfscultuur
  • Geef hen de ruimte om vicieuze cirkels te doorbreken waardoor hun gedrag verandert en betere beslissingen worden genomen
  • Draag bij aan het vergroten van hun zelfvertrouwen

Zelfbewuste medewerkers

zijn minder vatbaar voor burn-out / communiceren effectiever dankzij zelfinzicht en inzicht in hun rol en plaats binnen uw bedrijf / zijn zich bewust van de cultuur van uw bedrijf en hoe zij daarin passen
tonen een sterke band met uw bedrijf / verbeteren hun prestaties door het ontdekken en gebruiken van hun ‘verborgen’ kwaliteiten / behouden hun verhoogde intrinsieke motivatie / koesteren hun authenticiteit en halen meer voldoening uit hun werk

Onze stapsgewijze benadering

Verkrijg Inzicht

Het verkrijgen van een duidelijk inzicht in potentieel, rollen, gedrag en verborgen kwaliteiten, als individu en als lid van een team.

Verdiep

ontdek

Definiëren & Beslissen

Op basis van nieuwe en diepgaande inzichten kunnen individuele dan wel team-prestaties worden verbeterd. Wij faciliteren het definiëren van de volgende stappen en het nemen van beslissingen.

Beweeg

zet de volgende stap

Doorgroeien

Medewerkers worden in hun kracht gezet. Door zelfkennis en grip op zelfontplooiing verbetert hun functioneren, hun communicatie en hun intrinsieke motivatie.

Groei

volg het pad

Vervulling Vinden

Wezenlijk bijdragen aan de belangrijkste factoren die leiden tot gemotiveerde en energieke medewerkers. Resultaten behalen: als individu, als team en als bedrijf.

Vind

realiseer

Bent u klaar om deze uitdaging aan te gaan? Laten we deze interessante reis samen maken.

Ervaringen

“Voordat ik met Bluetivity in contact was, was ik eraan gewend om van het ene spoedgeval naar het andere te rennen, zonder de tijd te nemen me te concentreren op het opbouwen van mijn bedrijf en het verder ontwikkelen van mijzelf. Er was altijd dat ‘nog dat ene ding’ dat moest worden geregeld vooraleer ik aan andere vitale zaken toekwam. Bluetitvity hielp me een stap terug te doen en echt na te denken over zowel het bedrijf als mijzelf, zonder deze constante urgenties. Dit heeft ertoe geleid dat ik eindelijk de noodzakelijke stappen heb kunnen zetten voor zowel mijzelf als het bedrijf, en daarvoor ben ik erg dankbaar.”
Directeur

Gratis verkenning. Laten we kennis maken

Ontmoet ons team

Onze aanpak

Conform ons logo: ons doel is dat mensen zich comfortabel en in harmonie voelen met hun omgeving, zodat ze kunnen groeien en bloeien,
enerzijds als individu en anderzijds samen met anderen. Zelfbewuste mensen zijn zich meer bewust van hun omgeving en nemen
betere beslissingen. Dit vergroot de slagkracht van uw bedrijf.

De methode die we gebruiken ondersteunt onze visie: Zelf-in-context-principeTM. We coachen mensen in de context van hun
werkomgeving, door zowel ‘van binnen naar buiten’ (inside-out) als ‘van buiten naar binnen’ (outside-in) te kijken. Het resultaat van deze benadering is een completere
en evenwichtigere weg voorwaarts.

Ontdek hoe u kunt profiteren van onze diensten en onze aanpak.